Milloin silmälääkäriin?

Silmälääkäri on lääkäri, joka on erikoistunut silmäsairauksien hoitoon. Peruskoulutuksensa ansiosta hänellä on edellytykset ymmärtää yleissairauksien ja silmäsairauksien yhteyksiä toisiinsa. Silmälääkärin koulutus kestää 5 vuotta ja tapahtuu työskentelemällä kokeneemman erikoislääkärin valvonnassa keskussairaaloissa ja yliopistollisissa sairaaloissa. Valmistumisen edellytyksenä on laajan erikoislääkäritentin suorittaminen hyväksytysti.

Osa silmäsairauksista on piileviä ja sen vuoksi yli 40-vuotiaille suositellaan säännöllisiä silmälääkärin tarkastuksia 5 vuoden välein. Yli 60-vuotiaille suositellaan tarkastuksia 3 vuoden välein (glaukooman käypä hoito-suositus).

Silmälääkärikäynti on aiheellinen, jos…

Silmään on tehty aiemmin leikkaus

Silmään kohdistuneen leikkauksen jälkeen silmälasit voi määrätä ainostaan silmälääkäri, tai silmälääkärin luvalla optikko.

Optikko epäilee silmäsairautta

Optikoiden tekemä silmäsairauksien seulonta on tehokasta ja tuottaa paljon sairausepäilyjä. Osa näistä on onneksi aiheettomia, mutta optikon epäilys silmäsairaudesta on syytä tarkistuttaa silmälääkärillä.

Potilaan ikä on alle 8 vuotta

Näköjärjestelmä kehittyy eniten alle kouluikäisenä, mutta kehitystä tapahtuu vielä kouluiässäkin. Normaalin kehityksen varmistamiseksi lasten näköongelmat kuuluvat lain mukaan silmälääkärien tutkittaviksi.

On silmäsairauksien oireita

Alentunut näöntarkkuus, kohonnut silmänpaine, silmäsärky, silmien punoittelu, kaksoiskuvat, varjostumat näkökentässä, tai valonvälkkeet ovat esimerkkejä silmäsairauksien oireista.

Ikää alkaa kertyä

Silmäsairaudet, kuten kaikki muutkin sairaudet yleistyvät voimakkaasti iän myötä. Ikänäköiässä, eli yli 40-vuotiaana, olisi suositeltavaa tarkastuttaa näkö ja silmät säännöllisesti silmälääkärillä.

Suvussa on silmäsairauksia

Monien silmäsairauksien riskissä on periytyvyydellä oma osuutensa. Jos suvussa on silmäsairauksia, kasvattaa se usein riskiä saada silmäsairaus itselleen.


Ajanvaraukseen