Silmälääkärit edelleen huolissaan optikoiden suorittamista silmänpohjan kuvauksista.

MEDIATIEDOTE
Suomen Lääkäriliiton silmälääkärit–alaosaston hallitus tiedottaa.

Aihe: Silmälääkärit edelleen huolissaan optikoiden suorittamista silmänpohjan kuvauksista.
Julkaisuvapaa: 6.2.2017

Suomen Lääkäriliiton silmälääkärit-alaosasto on huolissaan optikoiden vuonna 2013 aloittamista silmänpohjan kuvauksista. Optikolla ei ole riittävää koulutusta eikä kokemusta tunnistaa tai arvioida kuvattavan asiakkaan löydöksiä, jolloin potilasturvallisuus voi vaarantua. Optikon nykymuotoinen koulutus ei anna riittäviä tietoja ja taitoja näköasiakkaan terveyden kattavaan arviointiin, jolloin piilevät sairaudet voivat jäädä kokonaan havaitsematta tai niiden diagnoosi viivästyä. Silmälääkärikunnalla on jo lukuisia vaaratilanteita tiedossaan.

Silmälääkärien ja optikoiden koulutuksessa on iso ero. Silmälääkäri kouluttautuu ensin yleislääkäriksi kuusi vuotta ja sitten erikoistuu viiden vuoden ajan silmäsairauksiin. Sen sijaan optikko saa vain 15 opintopisteen verran teoreettista silmäterveyskoulutusta, eikä koulutuksensa aikana kohtaa oikeita potilaita tai silmäsairauksia. Optikon suorittama silmien terveydentilan arvio ja silmänpohjan kuvaus eivät siis millään tavalla vastaa silmälääkärin suorittamaa terveystarkastusta. Lisäksi lain mukaan diagnoosista ja hoidosta voi päättää vain laillistettu lääkäri ja myös terveeksi toteaminen tarkoittaa diagnostiikkaa, eli että sairaudet on poissuljettu.
Silmänpohjan kuvaus on kauan tiedetty huonoksi ensivaiheen menetelmäksi silmän sisärakenteiden tutkimiseen. Silmälääkärit käyttävät kuvausta lähinnä vain muutosten dokumentointiin. Yhdysvaltojen silmälääkäriakatemia on jo vuonna 2013 linjannut “Valitse viisaasti” -listassaan, ettei silmänpohjakuvia tulisi oireettomilta asiakkailta ottaa lainkaan, eikä kuvausta tulisi käyttää diagnoosin tekoon. Silmälääkärikunta on huolissaan tällaisen suosituksen vastaisen toiminnan lisääntymisestä Suomessa.

Toinen huolenaihe liittyy kuvien tulkintaan. Koska optikko ei voi asiakkaalta otetusta kuvasta varmuudella tunnistaa todellisten poikkeavuuksien ja normaalin vaihtelun välistä eroa, optikko joutuu ohjaamaan asiakkaitaan aina silmälääkäriin. Silmälääkäreillä on laajalti kokemusta, että tällainen toiminta tuottaa hyvin paljon vääriä sairausepäilyjä ja sitä kautta ylimääräisiä kustannuksia ja herättää optikon asiakkaissa runsaasti turhaa huolta. Osa näistä vääristä tulkinnoista päätyy rasittamaan julkisen terveydenhuollon resursseja, jos tutkittu ei halua omakustanteisesti hakeutua suoraan silmälääkärin vastaanotolle. Jos tällainen kehitys jatkuu, toiminnasta koituu yhteiskunnalle tarpeettomia lisäkustannuksia. Lisäksi asiakkaalle saattaa välittyä kuvauksen perusteella perusteeton tunne, että hänen silmänsä olisi kuvauksen jälkeen riittävän kattavasti tutkittu.

Tammikuussa 2017 optisen alan toimijat ja Suomen Silmälääkäriyhdistys laativat yhteisen kannanoton silmänpohjan kuvauksista. Tämä kannanotto linjaa vain menettelytapoja, mutta ei poista huolta potilasturvallisuudesta ja kustannusten kasvusta.

Yhteystiedot:
Suomen Lääkäriliiton silmälääkärit–alaosaston hallitus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *