Ohjeistus optikoiden silmätutkimuksista

1. Tutkittavan informointi silmänpohjakuvauksen yhteydessä:

Tutkittavaa on informoitava silmänpohjakuvauksen rajallisuudesta. Tutkittavalle on kerrottava,ettei kuva kata koko silmänpohjaa ja on suositeltavaa havainnollistaa, mikä alue silmänpohjasta kuvassa näkyy. Silmänpohjakuvasta ei myöskään pysty luotettavasti arvioimaan esim. kohottavia muutoksia. Optikon kuuluu arvioida tutkittavan silmien tilanne myös muilla tutkimuksilla kuin, silmänpohjakuvauksella (ks. Hyvä Optikon Tutkimuskäytäntö), joka ei voi olla ainoa tutkimus. Optikolla on velvollisuus kertoa tutkittavalle, mitä rajoitteita optikon tekemään tutkimukseen ja arviointiin liittyy. On myös syytä muistuttaa, että silmänpohjakuvaus ei korvaa silmälääkärin tutkimusta. Kuvien asianmukainen arviointi on järjestettävä potilasturvallisuutta vaarantamatta. Silmälääkärin arvio poikkeavista kuvauslöydöksistä on aiheellinen, koska optikko ei voi itsenäisesti seurata silmänpohjakuvauksessa todettuja poikkeavuuksia. Silmäoireinen henkilö on aina ohjattava lääkärin arvioon Valviran (29.8.2013) kannanoton mukaisesti: Optikon velvollisuus on ohjata potilas lääkärin vastaanotolle silloin kun hän toteaa tutkimuksissaan mahdollisiin sairauksiin tai lääketieteellisen tutkimuksen tarpeeseen viittaavia löydöksiä tai oireita.

2. Jatkotutkimuksiin ohjaaminen: Jatkotutkimuksiin ohjattaessa on suositeltavaa käyttää tietosisältöä (esim. lomake), johon kirjataan arvio tehdyistä löydöksistä. Suositeltavia tietoja ovat mm. vapaa visus, refraktio, visus korjattuna, silmänpaineet, kuvaus löydöksistä selventävine piirroksineen sekä syy lähettämiselle. Suositeltavaa on, että silmälääkäri antaa optikolle palautteen löydöksestä ja mahdollisesta diagnoosista. Palautteella varmistetaan toimivan työnjaon, ammattitaidon ja potilasturvallisuuden kehittyminen sekä vältetään tarpeettomia tutkimuksia. Epävarmoissa tapauksissa optikon on suositeltavaa pyytää silmälääkärin arviota ennen tutkittavan mahdollista jatkotutkimuksiin ohjausta. Optometrian Eettinen Neuvosto on laatinut ohjeen 23.1.2017 yhteistyössä seuraavien yhdistysten kanssa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *